Startovné a registrace

Startovné zahrnuje i malé občerstvení

Registrace přes on-line formulář

Registraci lze provést odesláním vyplněného on-line formuláře  a zaplacením startovného na bankovní účet: 237546706/0600.
Do poznámky platby uveďte jméno, příjmení a datum narození, popřípadě název týmu (podstatné pro zařazení do kategorií).

Možnost – startovné s tričkem + 350,-Kč – více informací na stránce TričkaPozor!
Závodník je pokládán za zaregistrovaného po připsání platby na účet organizátora.

Podepsané čestné prohlášení stačí odevzdat při prezenci na místě závodu.


Před registrací si pozorně přečtěte propozice závodu.


https://jentak-race.cz/wp-content/uploads/2022/01/jednotlivec.png

Jednotlivci

Registrace a platba
350 Kč – do 8. dubna, 22:00 hod.
400 Kč – do 8. května, 22:00 hod.
450 Kč – do 6. června, 22:00 hod.
600 Kč – na místě


Registrace bez trička
https://jentak-race.cz/wp-content/uploads/2022/01/tym.png

Týmy

Registrace a platba za celý tým
750 Kč – do 8. dubna, 22:00 hod.
850 Kč – do 8. května, 22::00 hod.
950 Kč – do 6. června, 22:00 hod.
1500 Kč – na místě

V týmu musí být alespoň jedna žena!


Registrace
https://jentak-race.cz/wp-content/uploads/2022/01/deti.png

Děti

Jednotná cena
100 Kč


Registrace bez tričkem

Registrace na závodišti

Registrovat se můžete také v den konání akce přímo na místě, avšak pouze v případě nenaplněné kapacity.


Změny a storna registrace

ZMĚNA V REGISTRACI

Upravit údaje (název týmu, oprava kontaktního telefonu a emailu), je možné provádět nejpozději 7 dní před akcí.

Po tomto datu můžete individuálně požádat (nejpozději 24 hodin před závodem) o změnu v registraci telefonicky p. Stojnova. Po tomto termínu nebudou již žádné změny akceptovány na mailu, telefonicky ani na místě v den konání akce (neplatí pro registraci na místě).

STORNO REGISTRACE

O stornování registrace a refundaci startovního poplatku lze zažádat nejpozději 24 hodin před závodem na email jentak-race@seznam.cz.

Poznámka: V případě mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek nebo z jiných závažných důvodů může organizátor závod zrušit bez náhrady a to nejpozději 1 den před jeho konáním. O tomto kroku bude závodníky informovat elektronickou korespondencí, zveřejněním informace na webových stránkách akce.