Startovné a registrace -KAPACITA VYČERPANÁ!!!
LIMIT 150 OSOB, KVŮLI COVID-19

Startovné zahrnuje i malé občerstvení

Registrace přes on-line formulář

(POZOR!!! – ZMĚNA ÚČTU OPROTI PŘEDCHOZÍM ROČNÍKŮM)

Registraci lze provést odesláním vyplněného on-line formuláře  a zaplacením startovného na bankovní účet: 237546706/0600.
Do poznámky platby uveďte jméno, příjmení a datum narození, popřípadě název týmu (podstatné pro zařazení do kategorií).

Možnost – startovné s tričkem + 250,-Kč – více infomací na stránce TričkaPozor!
Závodník je pokládán za zaregistrovaného po připsání platby na účet organizátora.

Podepsané, čestné prohlášení stačí odevzdat při prezenci na místě závodu.


Před registrací si pozorně přečtěte propozice závodu.


https://jentak-race.cz/wp-content/uploads/2021/01/jednotlivec.png

Jednotlivci

Registrace a platba
250 Kč – do 5. dubna
270 Kč – do 5 května
300 Kč – do 4. června
350 Kč – na místě


Registrace – jednotlivec
https://jentak-race.cz/wp-content/uploads/2021/01/tym.png

Týmy

Registrace a platba
600 Kč (za celý tým) – do 5. dubna
650 Kč – do 5. května
750 Kč – do 4. června
850 Kč – na místě

V týmu musí být alespoň jedna žena!


Registrace – tým
https://jentak-race.cz/wp-content/uploads/2021/01/deti.png

Děti

Jednotná cena
50 Kč


Registrace – děti

Registrace na závodišti

Registrovat se můžete také v den konání akce přímo na místě, avšak pouze v případě nenaplněné kapacity.


Změny a storna registrace

ZMĚNA V REGISTRACI

Upravit údaje (název týmu, oprava kontaktního telefonu a emailu), je možné provádět nejpozději 7 dní před akcí.

Po tomto datu můžete individuálně požádat, nejpozději 24 hodin před závodem, o změnu v registraci telefonicky p. Stojnova. Po tomto termínu nebudou již žádné změny akceptovány na mailu, telefonicky ani na místě v den konání akce (neplatí pro registraci na místě).

STORNO REGISTRACE

O stornování registrace a refundaci startovního poplatku lze zažádat nejpozději 24 hodin před závodem na email jentak-race@seznam.cz.

Poznámka: V případě mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek nebo z jiných závažných důvodů může organizátor závod zrušit bez náhrady a to nejpozději 1 den před jeho konáním. O tomto kroku bude závodníky informovat elektronickou korespondencí, zveřejněním informace na webových stránkách akce.